Teflon jest jednym z częściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych w produkcji. Wynika to przede wszystkim z unikalnych właściwości tego tworzywa, związanych z jego bardzo wysoką odpornością. Teflonu nigdy nie wykorzystuje się w postaci surowej, ale pod postacią półproduktów.

Właściwości wałków z teflonu PTFE

wałki ptfeTeflon jest surowcem produkcyjnym, który wyróżnia się bardzo wysokim poziomem odporności na różnego rodzaju niekorzystne czynniki. Mowa tutaj przede wszystkim o ekstremalnie wysokich temperaturach, jak również obciążeniach natury mechanicznej. W produkcji teflon jest wykorzystywany przede wszystkim pod postacią półproduktów, takich jak wałki ptfe. Popularność tego typu półproduktów wynika tylko i wyłącznie z ich formy, która znacznie ułatwia ich stosowanie podczas realizacji procesów produkcyjnych. Co jednak jeszcze ważniejsze to fakt, że wałki PTFE dziedziczą po teflonie wszystkie właściwości. Są więc wysoce odporne na ekstremalnie wysokie temperatur, różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne ale również nie robi na nich wrażenia kontrakt z substancjami o właściwościach żrących. Wałki PTFe mają także bardzo dobre parametry ślizgowe. Wałki takie, ze względu na swoje cechy są wykorzystywane przede wszystkim podczas wytwarzania różnego typu podzespołów mechanicznych, jak również motoryzujących. Tworzy się z nich również różnego rodzaju uszczelki. Warto podkreślić, że wałki PTFE są materiałem samo gasnącym, co jest ich ogromną zaletą biorąc pod uwagę zastosowania produkcyjne i przemysłowe.

Tworzywa sztuczne które są dopuszczone do zastosowań przemysłowych, musza posiadać pewne, ścisłe określone cechy. Przede wszystkim bardzo dobrze, by były one wysoce odporne na różnego rodzaju niekorzystne czynniki. Liczy się w szczególności odporność na bardzo wysokie temperatury i kontakt z substancjami żrącymi.