Zamki hotelowe posiadają wiele przydatnych funkcji dzięki którym zwiększa się bezpieczeństwo gości oraz ich wygoda. Pokój hotelowy wyposażony w taki zamek jest miejscem dobrze strzeżonym, a dostęp do niego mają tylko ściśle określone osoby, które posiadają do nich kartę zbliżeniową. Jakie funkcje możemy wyróżnić w typowym zamku hotelowym?

Zamki hotelowe oraz ich ogólna charakterystyka

zamki elektroniczne do drzwi zewnętrznychZamki elektroniczne to powszechnie stosowany rodzaj zamków w hotelach. Dzięki nim otwieranie drzwi przebiega w sposób płynny oraz bezpieczny. Zamki elektroniczne do drzwi zewnętrznych pokoju są sprzężone z kartą elektroniczną, która ma wiele zastosowań. Dzięki niej możemy otworzyć nie tylko pokój, ale także włączyć prąd czy obsłużyć windę hotelową. W razie awarii systemu, drzwi możemy otworzyć także dostępnym kluczem. System zamków hotelowych jest zarządzany przez program hotelowy, który czuwa nad prawidłowym działaniem wszystkich drzwi dostępnych w hotelu. Dzięki niemu zarządzający hotelem może na bieżąco monitorować stan sprawności wszystkich zamków oraz rozwiązywać błyskawicznie pojawiające się problemy. Karta zbliżeniowa jest dużo pewniejszym sposobem na otwieranie drzwi, chociażby zważywszy na fakt trudności w jej podrobieniu. Jeżeli gość hotelowy zgubi kartę, zarządca natychmiast wydaje mu nową, po uprzednim zablokowaniu tej zgubionej.

Karta ma też wbudowaną pamięć, która rejestruje wszystkie czynności wykonywane nią. Zamek elektroniczny posiada także czujniki, które potrafią wychwycić na przykład niedomknięcie drzwi pokoju hotelowego. Informacja o tym zdarzeniu jest przesyłana do cyfrowego systemu hotelowego, który reaguje natychmiastowo. Administrator wie również, kiedy drzwi zostały otwarte metodą tradycyjną czyli za pomocą klucza.

Kategorie: Technologia