W ostatnich latach możemy obserwować zwiększającą się popularność fizjoterapii. Mają na to wpływ między innymi nowe regulacje prawne, które sprawiły, że fizjoterapeuci z odpowiednim wykształceniem są samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu mogą oni sami stawiać diagnozy i proponować odpowiednie leczenie i nie jest już konieczne posiadanie skierowania od lekarza na fizjoterapię.

Istotność rehabilitacji onkologicznej w nowotworach

rehabilitacja onkologicznaDo zwiększania się popularności fizjoterapii przyczynia się też fakt, że coraz więcej pacjentów zdaje sobie sprawę, w jak wielu chorobach może pomóc rehabilitacja. Przykładowo, coraz większym zainteresowaniem cieszy się rehabilitacja onkologiczna. Osoby chore na choroby nowotworowe często zgłaszają się do fizjoterapeuty, aby pomógł im utrzymać odpowiednią sprawność, która pozwala im na zachowanie samodzielności w codziennych czynnościach. Z kolei opiekunowie chorych osób coraz częściej sięgają po pomoc fizjoterapeutów w przypadku osób unieruchomionych, które większość czasu leżą w łóżku. W takim przypadku bardzo ważne jest aby utrzymać odpowiednią ruchomość w stawach, a także stopniowo pionizować takiego pacjenta. Zapobiegnie to powstawaniu odleżyn, a także innym konsekwencjom długotrwałego unieruchomienia. Dodatkowo wspomoże także proces leczenia, ponieważ organizm będzie miał więcej siły, aby walczyć z chorobą, która go dotyka.

Jak możemy zauważyć, rehabilitacja onkologiczna jest bardzo ważna na różnych etapach choroby. W przypadku chorych o względnie dobrej sprawności, pomaga ona im ją zachować i nie dopuścić do tego, aby wymagali oni stałej opieki. Natomiast w przypadku osób, które są pacjentami przewlekle leżącymi, ważne jest stopniowe ich pionizowanie i odbudowywanie zasobów organizmu, które umożliwią mu zwalczenie choroby.