Problematyka bhp bazuje na przepisach Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. Przekazywaniem niezbędnej teorii oraz umiejętności w zakresie bhp zajmują się wyspecjalizowane jednostki organizacyjne.

Przydatne informacje o szkoleniach bhp

szkolenia bhp - ToruńSzkolenia przeprowadzane są dla pracodawców oraz pracowników. Kursy dotyczą m.in. pracowników na stanowiskach : administracyjno – biurowych, inżynieryjnych, kierujących innymi pracownikami, robotniczych. W zależności od wymogów stanowiska, szkolenia przeprowadzane są zgodnie z ustalonym programem. Organizowane są szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenia bhp – Toruń to kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych działań związanych z tą tematyką. Dodatkowo, pracodawcy mogą zlecić przeprowadzenie kursu z ochrony przeciwpożarowej oraz kursu udzielania pierwszej pomocy. W zależności od branży i specyfiki pracy, umiejętności wyniesione z takich szkoleń mogą okazać się bardzo przydatne w środowisku pracy. Pracownicy zyskują niezbędną wiedzę merytoryczną a także praktyczne przygotowanie, poszerzają tym samym swoje kompetencje zawodowe. W przypadku niektórych stanowisk pracy konieczne są też oceny ryzyka zawodowego przygotowywanie przez specjalistów bhp. Istotną kwestią w tej dziedzinie są też ewentualne wypadki przy pracy – pracownicy powinni posiadać wiedzę w zakresie zagrożeń istniejących w miejscu pracy oraz postępowania w razie wypadku. Do sporządzenia szczegółowych protokołów wyznaczani są specjaliści w zakresie postępowania wypadkowego.

Każdy pracodawca, odpowiednio do specyfiki pracy, powinien dysponować kartą przeprowadzonych szkoleń bhp poszczególnych pracowników oraz pozostałą niezbędną dokumentacją w tym obszarze. Dopełnienie tych czynności jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Kategorie: Usługi