W świadectwie charakterystyki energetycznej można znaleźć naprawdę mnóstwo przydatnych informacji. Traktują one o zużyciu energii w danym budynku mieszkalnym lub lokalu. W części czwartej certyfikatu energetycznego w sposób szczegółowy oceniana jest charakterystyka energetyczna.

Budynki zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

świadectwo charakterystyki energetycznej - WrocławTo właśnie w tej części znajduje się obliczeniowe zapotrzebowanie energii pierwotnej czyli nieodnawialnej, które jest porównywane z wartościami referencyjnymi. W części czwartej można też znaleźć graficzną ocenę charakterystyki energetycznej budynku. Ta ocena graficzna przedstawiana jest zawsze w formie wykresu. Dla każdego właściciela czy inwestora budynku bardzo ważna jest część piąta. To właśnie w tej części audytor umieszcza uwagi na temat tego, w jaki sposób można by było zredukować zapotrzebowanie na energię w budynku. Dlatego świadectwo charakterystyki energetycznej – Wrocław jest tak bardzo ważne! W części szóstej i ostatniej świadectwa energetycznego znajduje się zapis prawny, na podstawie którego audytor sporządził certyfikat. Na pewno należy wspomnieć o tym, które budynki nie muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wśród nich znajdują się budynki zabytkowe, miejsca kultu religijnego jak np. kościoły, budynki, które będą użytkowane przez krótki okres (maksymalnie 2 lata), budynki gospodarcze, przemysłowe, do użytku rolnego, które nie przekraczają zapotrzebowania na energię 50 kWh/mkw./rok.

Świadectwa energetycznego nie potrzebują też budynki mieszkalne, które będą użytkowane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku. Paszportu energetycznego nie trzeba tworzyć dla budynków o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2. We wszystkich innych przypadkach konieczne jest wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku.