Woda pochodząca z różnych źródeł może stanowić zagrożenie, ze względu na obecność bakterii i innych szkodliwych elementów. Gdy mamy dostęp do wody pitnej o niewiadomych parametrach i pochodzeniu, warto wysłać próbkę do laboratoriów, zajmujących się kompleksowym badaniem wody. Dzięki niemu będziemy wiedzieć, że woda, którą mamy zamiar wykorzystywać do wielu celów, nie zawiera szkodliwych substancji.

Kompleksowe badanie wody w laboratorium

analiza mikrobiologiczna wodyBadanie wody często dotyczy wodociągów, w których stan wody odbiega od określonych norm. Analiza mikrobiologiczna wody może stanowić element kontrolny, dzięki któremu możemy co jakiś czas dowiedzieć się, czy woda z wodociągu nadaje się do spożycia. W wielu wypadkach koniecznością jest także badanie wody ze studni. Nadzór nad jakością tego typu wody jest nie mniej ważny niż w przypadku wody z wodociągu. Wiele badań jest w stanie wychwycić zanieczyszczenia, których powodem jest na przykład bliskość szamba czy pól uprawnych, które są nawożone nawozami, mogącymi przeniknąć do wody ze studni kopanej. Badanie tego typu może być także elementem, dzięki któremu będziemy wiedzieć, kiedy wykonać niezbędny zabieg dezynfekcji naszej studni. Dzięki temu woda stanie się nie tylko czystsza, ale także dużo bardziej nadająca się do podlewania roślin i pól uprawnych. Profesjonalne badania mogą z bardzo dużą dokładnością określić stopień zanieczyszczeń, i zakres prac dezynfekujących.

Badanie wody jest zazwyczaj poprzedzone wysłaniem próbki do firmy, zajmującej się profesjonalnym analizowaniem wody. Cały proces może zostać przeprowadzony za pośrednictwem internetu, gdzie możemy on-line wypełniać formularze, dzięki którym osoby pracujące w laboratorium będą mogły zająć się badaniem wody na okoliczność występowania wielu zanieczyszczeń.