Płaskowniki nośne, pozyskiwane są w hutach w procesie tak zwanego walcowania na zimno, stosuje się zwykle ze zróżnicowanymi rozmiarami, które muszą być odpowiednie i właściwe do występujących, przewidywanych obciążeń następujących w procesach oporowego zgrzewania do wykonywania krat pomostowych zgrzewanych. Są one przy tym łączone w sposób poprzeczny przez pręty żłobione, skręcane.

Płaskowniki stosowane do krat pomostowych zgrzewanych

kraty pomostowe zgrzewaneW procesach tych, czyli w wersji zgrzewanej pręt i płaskownik brane są pod uwagę takie parametry płaskownika nośnego jak wysokość płaskownika oraz grubość pręta. Procesy oporowego zgrzewania płaskowników są bardzo trwałe i odznaczają się bardzo wysoką odpornością na odkształcenia i są w związku z tym wykorzystywane szeroko w przemyśle do wykonywania krat pomostowych zgrzewanych. Wykonuje się te kraty pomostowe zgrzewane zgodnie z nomą DIN 24537 i jest to opcja produktu w tak zwanym stanie surowym. Ze względu na szerokie zastosowanie takich krat pomostowych ich produkcją zajmuje się wiele firm, nie mniej jednak przy zakupie tego produktu należy kierować się nie tyle ceną tego produktu, co jakością świadczonych usług związanych z zakupem. Pręty poprzeczne łączone z płaskownikami w zgrzewaniu oporowym w miejscu zgrzania stanowią jednolity materiał i w związku z taką technologią wykorzystania płaskowników nośnych znajdują bardzo duże zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Bardzo często stosowane są one w zakładach przemysłowych przy suwnicach i torach suwnicowych, korzystają z nich także w dużym stopniu piesi na chodnikach zainstalowanych na rozmaitych mostach i kładkach. Są również stosowane z powodzeniem do wykonywania stopni w schodach prostych, krętych, wysokich i niskich.