Prawdopodobnie większość osób w naszym społeczeństwie o to, jakie typy boisk zna, byłaby w stanie wskazać przynajmniej dwa lub trzy typy boisk, które znajdują swoje zastosowanie jako miejsce rozgrywek różnych dyscyplin sportowych. Większość tych boisk wykonywanych jest przy wykorzystaniu różnych typów nawierzchni, ale wszystkie łączy jedna kwestia.

Namalowane linie na boisku

malowanie linii na boiskachBez względu na to, jakie boisko tworzymy w swojej przestrzeni, jakiego rodzaju rozgrywkom ma ono służyć, zawsze musi mieć ono namalowane linie. Jeśli chodzi o malowanie linii na boiskach muszą one oczywiście znajdować się w odpowiednich, wyznaczonych zasadami danej gry, miejscach. Nie uda nam się więc stworzyć jednego boiska, które będzie mogło w profesjonalny sposób służyć dwóm różnym dyscyplinom sportowym. Boisko do koszykówki może mieć bowiem zbliżone rozmiary do boiska do siatkówki, jednak oba boiska potrzebują zupełnie innych granic wewnętrznych. Jeśli przygotowujemy boisko na zewnątrz, warunkiem koniecznym, gdy malujemy linie na boisku jest nie tylko odpowiednie wymierzenie wszystkich odległości, ale również wykorzystanie farby, która będzie odporna nie tylko na wodę i ścieranie, ale również oddziaływanie promieni słonecznych, które mogą mieć zgubne skutki dla wielu typów farb. Najlepiej w tym celu stosować farby, które dedykowane są właśnie zastosowaniom sportowym.

Musimy mieć także świadomość tego, że jeżeli zajmujemy się wykonywaniem boiska do piłki nożnej, które charakteryzować się będzie naturalnie trawiastą nawierzchnią, malowanie linii będzie musiało być regularnie powtarzane, ponieważ malować będziemy każdorazowo powierzchnię trawy, która wraz z procesem jej wzrostu będzie musiała być odpowiednio przycinana, by spełniała wszystkie standardy.