Metoda ta polega na oddziaływaniu wiązki lasera na powierzchnię, co powoduje usunięcie nieznacznej warstwy materiału, albo zmianę jej zabarwienia w wyniku przekształceń termofizyczych lub termochemicznych w tej warstwie materiału. Co ważne, można stosować różne parametry wiązki laserowej, tak aby w zależności od materiału jaki podlega znakowaniu, zapewnić jak najlepszą jakość techniki znakowania.

Zalety techniki laserowej

znakowanie laseroweKażdy klient skupia swoją uwagę na takich detalach jak : data i czas produkcji, logo firmy, numer fabryczny. Wszystkie te informacje są dla klienta potwierdzeniem, że produkt który ma w rękach jest produktem wysokiej jakości. Dlatego znakowanie laserowe jest szczególnie istotne z punktu widzenia sprzedaży produktu, zapewnienia odpowiednich standardów i jakości, budowania marki produktu. Technika znakowania laserowego znajduje wykorzystanie nie tylko w oznakowaniu i identyfikacji, ale również w celach promocyjnych (gadżety, materiały biurowe). Znakowanie laserowe jest o tyle funkcjonalne, że może być wykorzystywane do różnego rodzaju materiałów : metalu, tworzyw sztucznych, drewna, papieru, szkła czy skóry. Z technicznej strony znakowanie laserowe wyróżnia duża precyzja i trwałość. Wydajność tego procesu (nawet 250 znaków na sekundę) wpływa na usprawnienie produkcji i dystrybucji produktów. Dużym atutem jest także możliwość znakowania obiektów znajdujących się w ruchu, powierzchni nierównych i miękkich oraz brak ingerencji w materiał (powierzchnia, która podlega znakowaniu nie ulega w żadnym stopniu zdeformowaniu czy zanieczyszczeniu). 

Dzięki niewątpliwym zaletom znakowania laserowego, wykorzystywane jest już w wielu dziedzinach – branży odzieżowej, reklamowej, a także przemyśle farmaceutycznym i samochodowym. Z uwagi na doskonalenie i zwiększanie produkcji, zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi cały czas wzrasta.

Kategorie: Technologia