Obserwacja rzeczy w skali nano, może być wykorzystana do badań, we wszystkich dziedzinach nauki, takich jak chemia, fizyka, biologia czy materiałoznawstwo. Choć jest to metoda dosyć młoda, to jej początki można odnotować już w czasach środniowiecznych.

Nanonauka odkrywa świat atomów

nanotechnologia

Nanonauka jest dziedziną nauki która zajmuje się wszystkim co jest w skali nano, czyli na poziomie pojedynczego atomu. Podstawowym zadaniem nanotechnologii jest zatem, kontrolowane tworzenie i zastosowanie różnych struktur i systemów w nanometrycznych wymiarach.. Wszystko na Ziemi składa się z atomów, jedzenie, ubrania, domy w których mieszkamy oraz nasze ciała. Jednak coś, tak małego jak atom, jest niemożliwe do zobaczenia gołym okiem. W rzeczywistości, nawet zwykłym mikroskopem stosowanym w szkołach średnich, zobaczenie atomu jest niemożliwe. Mikroskopy, potrzebne do zobaczenie rzeczy na nanoskali, wynaleziono stosunkowo niedawno, mianowicie około czterdziestu lat temu. Dopiero kiedy naukowcy dysponowali odpowiednimi narzędziami, takimi jak mikroskop tunelowy lub mikroskop atomowy, narodziła się era nanotechnologii. Chociaż współczesna nanonauka i nanotechnologia są nową dziedziną, to jednak od wieków były już stosowane materiały nanoskopowe, na przykład przy tworzeniu średniowiecznych witraży w kościołach. Wówczas twórcy nie wiedzieli, że proces który wykorzystywali do tworzenia tych dzieł sztuki, faktycznie zmieniał skład materiału, na którym pracowali.

Współcześni naukowcy i inżynierowie poszukują sposobów na celowe wytworzenie materiałów w nanoskali, aby wykorzystać i udoskonalić ich właściwości, takie jak wyższa wytrzymałość, lżejsza masa czy zwiększona kontrola widma światła. Nam pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na wyniki badań, które w przyszłości mogą przyczynić się do polepszenia jakości życia.