Lockout z języka angielskiego kojarzony jest z pewnego rodzaju blokadą. W przypadku systemu lockout, sytuacja ma się bardzo podobnie. System ten służy bowiem pracownikom utrzymania ruchu do właściwego zabezpieczenia maszyn w trakcie przeprowadzanych remontów i konserwacji tychże maszyn. Zabezpieczenie to ma ustrzec przed przypadkowym uruchomieniem.

Jak działa system blokujący?

System LockoutKiedy w danym przedsiębiorstwie trwają zabiegi konserwacyjne maszyn, pracownicy utrzymania ruchu zobowiązani są do ich odpowiedniego zabezpieczenia przed niepożądaną próbą uruchomienia tych maszyn. Niezwykle pomocny w takiej sytuacji jest system Lockout Tagout, który umożliwia odłączenie dopływu energii do danego urządzenia. Wchodzące w skład kłódki Lockout Tagout, blokady zaworu, zamki, linki i inne akcesoria pozwalają zablokować źródło energii w pozycji zamkniętej i skutecznie uniemożliwiają dostarczanie energii do danej maszyny lub urządzenia. Lockout to odłączenie dopływu energii przy zastosowaniu elementu odcinającego tenże na maszynie lub instalacji. Dzięki temu następuje przerwanie ciągłości obwodu lub instalacji, a urządzenie nie może zostać uruchomione. Część systemu nazywana Tagout polega zaś na umieszczeniu według ustalonej procedury odpowiedniego oznaczenia na założonej na źródle energii blokadzie. Musi ono informować o celu zablokowania a także o tym, że żaden element ani urządzenie, do którego dostarczana jest energia, nie może pod żadnym warunkiem zostać przywrócone do eksploatacji przed momentem zdjęcia blokad i oznaczeń.

Właściwe korzystanie z systemu Lockout to część zachowania w przedsiębiorstwie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli więc planujemy w naszej firmie naprawy lub konserwacje urządzeń, nie możemy zapomnieć o tego typu zabezpieczeniu.