Na rynku pojawia się coraz więcej nieruchomości, które są przeznaczone do użytkowania przez osoby prywatne czy przedsiębiorstwa. Każdy budynek musi być wyposażony w instalacje zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Niemniej jednak nieruchomości powstają w oparciu o ściśle określone przepisy prawa, które stawiają konkretne wymagania przed projektantami. Obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapotrzebowanie na media.

Co znajduje się w świadectwie energetycznym obiektu?

świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuMusi być ono na odpowiednim poziomie. W niektórych przypadkach konieczne jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które to jest oficjalnym dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię. Jest to związane z użytkowaniem obiektu lub jego części. Można tutaj wymienić chociażby zapotrzebowanie na ogrzewanie, uzyskanie ciepłej wody czy energię potrzebną do działania klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Kluczowymi parametrami, które znaleźć można w świadectwie jest zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz końcową. W dokumencie tym można znaleźć również inne informacje takie jak: dane identyfikujące rozpatrywany budynek, zalecenia związane z ewentualnymi pracami mogącymi obniżyć zapotrzebowanie czy informacje oraz objaśnienia dodatkowe. Charakterystyka energetyczna na podstawie której wystawiany jest dokument może być przygotowana na dwa sposoby. Pierwszym jest metoda obliczeniowa, a drugim metoda zużyciowa.

Warto wspomnieć, że sam dokument jest łatwy do interpretacji nawet przez osoby postronne. Zapotrzebowanie jest bowiem określone poprzez skalę graficzną, gdzie podane są wartości rzeczywista oraz aktualnie wymagana prawnie. Dzięki temu możliwe jest szybkie porównanie obecnego stanu z tym wymaganym przez prawo. Jak widać obecnie w nowoczesnych obiektach muszą być zastosowane rozwiązania pozwalające ograniczyć zużycie mediów.

Kategorie: Usługi