Wykopy liniowe są wykorzystywane do prac budowlanych związanych najczęściej z pracami instalatorskimi linii wodociągowych lub energetycznych, a także instalacji telekomunikacyjnych. Powstają wówczas dość głębokie i wąskie wykopy, w których muszą pracować ludzie. To sprowadza na nich także pewne niebezpieczeństwo.

Jak odpowiednio zabezpieczyć wykop liniowy?

zabezpieczenie wykopówNajwiększym zagrożeniem związanym z pracą w wykopie jest możliwość obsunięcia się ziemi ze ścianek tego wykopu. Trwa to zazwyczaj drobną chwilę podczas której do wykopu może się dostać nawet kilka ton ziemi. Jest to o tyle bardziej niebezpieczne o ile głębszy jest wykop. Z reguły nie ma wtedy czasu na ewakuacje wykopu, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób tam pracujących. Nie sądzę, aby ktoś przeżył przysypanie kilkoma tonami ziemi. Dlatego właśnie przepisy nie pozwalają na prowadzenie prac na takiej głębokości w niezabezpieczonym wykopie. Jak w takim razie zabezpieczyć taki wykop rzez zasypaniem? Odpowiednie zabezpieczenie wykopów obejmuje w tym przypadku metalowe ścianki rozłożone na ścianach wykopu, które są rozparte w nich za pomocą metalowych, mocnych rozpórek. Taka konstrukcja skutecznie powstrzymuje ziemię przed jej osunięciem i zapewnia maksimum bezpieczeństwa pracownikom, którzy wykonują w wykopie prace. Pamiętajmy, że takie konstrukcje muszą mieć odpowiedni atest, potwierdzający ich wytrzymałość, gdyż w przeciwnym wypadku nie powinny być dopuszczone do pracy.

Konstrukcje rozpórkowe są wkładane do wykopu w formie segmentów gotowych elementów z przyłączonymi rozpórkami. Wkłada się je koparką, a następnie za pomocą śrub rozpiera na odpowiednią szerokość. Te prace trzeba wykonać przez posłaniem pracowników do wykopu, a nie w trakcie ich pracy. Dopiero po włożeniu konstrukcji do wykopu pierwsi pracownicy mogą tam wejść i ją zamontować.